Vadare
Fjällpipare
Tofsvipa
Svartsnäppa
Skärfläcka
Storspov







X

Mindre strandpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane